Acid-resisting concrete

Rate this post

Acid-resisting concrete là gì?

Acid-resisting concrete có nghĩa là Bê tông chịu axit

Acid-resisting concrete có nghĩa là Bê tông chịu axit
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bê tông chịu axit Tiếng Anh là gì?

Bê tông chịu axit Tiếng Anh có nghĩa là Acid-resisting concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

Acid-resisting concrete nghĩa là Bê tông chịu axit.

Đây là cách dùng Acid-resisting concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Acid-resisting concrete là gì? (hay giải thích Bê tông chịu axit nghĩa là gì?) . Định nghĩa Acid-resisting concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acid-resisting concrete / Bê tông chịu axit. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Acid-resisting concrete mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Acid-resisting concrete .

Read More:   Suck
Check Also
Close
Back to top button