Abrasive cloth sheet (n)

Rate this post

Abrasive cloth sheet (n) là gì?

Abrasive cloth sheet (n) có nghĩa là tờ nhám vải

Abrasive cloth sheet (n) có nghĩa là tờ nhám vải
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

tờ nhám vải Tiếng Anh là gì?

tờ nhám vải Tiếng Anh có nghĩa là Abrasive cloth sheet (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Abrasive cloth sheet (n) nghĩa là tờ nhám vải.

Đây là cách dùng Abrasive cloth sheet (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Abrasive cloth sheet (n) là gì? (hay giải thích tờ nhám vải nghĩa là gì?) . Định nghĩa Abrasive cloth sheet (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abrasive cloth sheet (n) / tờ nhám vải. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Abrasive cloth sheet (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Abrasive cloth sheet (n) .

Read More:   Overlap
Check Also
Close
  • Scribe
Back to top button