Abrasive cleaner

Rate this post

Abrasive cleaner là gì?

Abrasive cleaner có nghĩa là Máy mài

Abrasive cleaner có nghĩa là Máy mài.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Máy mài Tiếng Anh là gì?

Máy mài Tiếng Anh có nghĩa là Abrasive cleaner.

Ý nghĩa – Giải thích

Abrasive cleaner nghĩa là Máy mài..

Đây là cách dùng Abrasive cleaner. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Abrasive cleaner là gì? (hay giải thích Máy mài. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Abrasive cleaner là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abrasive cleaner / Máy mài.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Abrasive cleaner mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Abrasive cleaner .

Read More:   舱单 tiếng trung là gì?
Back to top button