a piece of the pie Tiếng Anh là gì?

Rate this post

a piece of the pie Tiếng Anh là gì?

a piece of the pie Tiếng Anh có nghĩa là Một phần của thứ gì đó như tiền hoặc lợi nhuận

a piece of the pie Tiếng Anh có nghĩa là Một phần của thứ gì đó như tiền hoặc lợi nhuận. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Một phần của thứ gì đó như tiền hoặc lợi nhuận Tiếng Anh là gì?

Một phần của thứ gì đó như tiền hoặc lợi nhuận Tiếng Anh có nghĩa là a piece of the pie Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

a piece of the pie Tiếng Anh nghĩa là Một phần của thứ gì đó như tiền hoặc lợi nhuận. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng a piece of the pie Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ a piece of the pie Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Một phần của thứ gì đó như tiền hoặc lợi nhuận. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa a piece of the pie Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng a piece of the pie Tiếng Anh / Một phần của thứ gì đó như tiền hoặc lợi nhuận. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Lime soap

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề a piece of the pie Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về a piece of the pie Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button