a dead duck Tiếng Anh là gì?

Rate this post

a dead duck Tiếng Anh là gì?

a dead duck Tiếng Anh có nghĩa là Một kế hoạch, một sự kiện, v

a dead duck Tiếng Anh có nghĩa là Một kế hoạch, một sự kiện, v.v., đã thất bại hoặc chắc chắn thất bại và điều đó không đáng bàn. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Một kế hoạch, một sự kiện, v Tiếng Anh là gì?

Một kế hoạch, một sự kiện, v Tiếng Anh có nghĩa là a dead duck Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

a dead duck Tiếng Anh nghĩa là Một kế hoạch, một sự kiện, v.v., đã thất bại hoặc chắc chắn thất bại và điều đó không đáng bàn. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng a dead duck Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ a dead duck Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Một kế hoạch, một sự kiện, v.v., đã thất bại hoặc chắc chắn thất bại và điều đó không đáng bàn. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa a dead duck Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng a dead duck Tiếng Anh / Một kế hoạch, một sự kiện, v.v., đã thất bại hoặc chắc chắn thất bại và điều đó không đáng bàn. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   新闻节目 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề a dead duck Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về a dead duck Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button