초음파 검사 tiếng hàn là gì?

Rate this post

초음파 검사 tiếng hàn là gì?

초음파 검사 tiếng hàn có nghĩa là siêu âm

초음파 검사 tiếng hàn có nghĩa là siêu âm.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

siêu âm Tiếng Hàn là gì?

siêu âm Tiếng Hàn có nghĩa là 초음파 검사 .

Ý nghĩa – Giải thích

초음파 검사 tiếng hàn nghĩa là siêu âm.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng..

Đây là cách dùng 초음파 검사 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng 초음파 검사 tiếng hàn là gì? (hay giải thích siêu âm.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 초음파 검사 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 초음파 검사 tiếng hàn / siêu âm.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 초음파 검사 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 초음파 검사 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Dance frock
Check Also
Close
Back to top button