책상,책꽃이 tiếng hàn là gì?

Rate this post

책상,책꽃이 tiếng hàn là gì?

책상,책꽃이 tiếng hàn có nghĩa là tủ sách

책상,책꽃이 tiếng hàn có nghĩa là tủ sách.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Đồ dùng trong nhà.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nội thất.

tủ sách Tiếng Hàn là gì?

tủ sách Tiếng Hàn có nghĩa là 책상,책꽃이 .

Ý nghĩa – Giải thích

책상,책꽃이 tiếng hàn nghĩa là tủ sách.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Đồ dùng trong nhà..

Đây là cách dùng 책상,책꽃이 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nội thất 책상,책꽃이 tiếng hàn là gì? (hay giải thích tủ sách.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Đồ dùng trong nhà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 책상,책꽃이 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 책상,책꽃이 tiếng hàn / tủ sách.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Đồ dùng trong nhà.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 책상,책꽃이 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 책상,책꽃이 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Radio operation
Check Also
Close
Back to top button