종이 집개 tiếng hàn là gì?

Rate this post

종이 집개 tiếng hàn là gì?

종이 집개 tiếng hàn có nghĩa là Kẹp giấy (/jo-ngi jip-gae/)

종이 집개 tiếng hàn có nghĩa là Kẹp giấy (/jo-ngi jip-gae/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Kẹp giấy (/jo-ngi jip-gae/) Tiếng Hàn là gì?

Kẹp giấy (/jo-ngi jip-gae/) Tiếng Hàn có nghĩa là 종이 집개 .

Ý nghĩa – Giải thích

종이 집개 tiếng hàn nghĩa là Kẹp giấy (/jo-ngi jip-gae/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty..

Đây là cách dùng 종이 집개 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 종이 집개 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Kẹp giấy (/jo-ngi jip-gae/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 종이 집개 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 종이 집개 tiếng hàn / Kẹp giấy (/jo-ngi jip-gae/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Probation

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 종이 집개 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 종이 집개 tiếng hàn là gì?.

Check Also
Close
Back to top button