전기 tiếng hàn là gì?

Rate this post

전기 tiếng hàn là gì?

전기 tiếng hàn có nghĩa là Điện (/jeon-gi/)

전기 tiếng hàn có nghĩa là Điện (/jeon-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Điện (/jeon-gi/) Tiếng Hàn là gì?

Điện (/jeon-gi/) Tiếng Hàn có nghĩa là 전기 .

Ý nghĩa – Giải thích

전기 tiếng hàn nghĩa là Điện (/jeon-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty..

Đây là cách dùng 전기 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 전기 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Điện (/jeon-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 전기 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 전기 tiếng hàn / Điện (/jeon-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 전기 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 전기 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Purge
Check Also
Close
Back to top button