적성에 맞다 tiếng hàn là gì?

Rate this post

적성에 맞다 tiếng hàn là gì?

적성에 맞다 tiếng hàn có nghĩa là Phù hợp với năng lực, khả năng (/jeok-sseong-e mat-dda/)

적성에 맞다 tiếng hàn có nghĩa là Phù hợp với năng lực, khả năng (/jeok-sseong-e mat-dda/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Phù hợp với năng lực, khả năng (/jeok-sseong-e mat-dda/) Tiếng Hàn là gì?

Phù hợp với năng lực, khả năng (/jeok-sseong-e mat-dda/) Tiếng Hàn có nghĩa là 적성에 맞다 .

Ý nghĩa – Giải thích

적성에 맞다 tiếng hàn nghĩa là Phù hợp với năng lực, khả năng (/jeok-sseong-e mat-dda/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty..

Đây là cách dùng 적성에 맞다 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 적성에 맞다 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Phù hợp với năng lực, khả năng (/jeok-sseong-e mat-dda/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 적성에 맞다 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 적성에 맞다 tiếng hàn / Phù hợp với năng lực, khả năng (/jeok-sseong-e mat-dda/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Construction height of bridge

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 적성에 맞다 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 적성에 맞다 tiếng hàn là gì?.

Back to top button