재단 (하다) tiếng hàn là gì?

Rate this post

재단 (하다) tiếng hàn là gì?

재단 (하다) tiếng hàn có nghĩa là cắt

재단 (하다) tiếng hàn có nghĩa là cắt.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

cắt Tiếng Hàn là gì?

cắt Tiếng Hàn có nghĩa là 재단 (하다) .

Ý nghĩa – Giải thích

재단 (하다) tiếng hàn nghĩa là cắt.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc..

Đây là cách dùng 재단 (하다) tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc 재단 (하다) tiếng hàn là gì? (hay giải thích cắt.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 재단 (하다) tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 재단 (하다) tiếng hàn / cắt.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 재단 (하다) tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 재단 (하다) tiếng hàn là gì?.

Read More:   全选 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button