의사를 불러 주세요 tiếng hàn là gì?

Rate this post

의사를 불러 주세요 tiếng hàn là gì?

의사를 불러 주세요 tiếng hàn có nghĩa là Hãy gọi bác sỹ

의사를 불러 주세요 tiếng hàn có nghĩa là Hãy gọi bác sỹ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

Hãy gọi bác sỹ Tiếng Hàn là gì?

Hãy gọi bác sỹ Tiếng Hàn có nghĩa là 의사를 불러 주세요 .

Ý nghĩa – Giải thích

의사를 불러 주세요 tiếng hàn nghĩa là Hãy gọi bác sỹ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng..

Đây là cách dùng 의사를 불러 주세요 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng 의사를 불러 주세요 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Hãy gọi bác sỹ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 의사를 불러 주세요 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 의사를 불러 주세요 tiếng hàn / Hãy gọi bác sỹ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   起锚机 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 의사를 불러 주세요 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 의사를 불러 주세요 tiếng hàn là gì?.

Check Also
Close
Back to top button