오바 tiếng hàn là gì?

Rate this post

오바 tiếng hàn là gì?

오바 tiếng hàn có nghĩa là vắt sổ, máy vắt sổ

오바 tiếng hàn có nghĩa là vắt sổ, máy vắt sổ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

vắt sổ, máy vắt sổ Tiếng Hàn là gì?

vắt sổ, máy vắt sổ Tiếng Hàn có nghĩa là 오바 .

Ý nghĩa – Giải thích

오바 tiếng hàn nghĩa là vắt sổ, máy vắt sổ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc..

Đây là cách dùng 오바 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc 오바 tiếng hàn là gì? (hay giải thích vắt sổ, máy vắt sổ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 오바 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 오바 tiếng hàn / vắt sổ, máy vắt sổ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 오바 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 오바 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Dandy rover
Check Also
Close
Back to top button