쌀 tiếng hàn là gì?

Rate this post

쌀 tiếng hàn là gì?

쌀 tiếng hàn có nghĩa là gạo

쌀 tiếng hàn có nghĩa là gạo.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

gạo Tiếng Hàn là gì?

gạo Tiếng Hàn có nghĩa là 쌀 .

Ý nghĩa – Giải thích

쌀 tiếng hàn nghĩa là gạo.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực..

Đây là cách dùng 쌀 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 쌀 tiếng hàn là gì? (hay giải thích gạo.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 쌀 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 쌀 tiếng hàn / gạo.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 쌀 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 쌀 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Dust sheet
Check Also
Close
Back to top button