신속한 의사결정 tiếng hàn là gì?

Rate this post

신속한 의사결정 tiếng hàn là gì?

신속한 의사결정 tiếng hàn có nghĩa là quyết đoán nhanh chóng

신속한 의사결정 tiếng hàn có nghĩa là quyết đoán nhanh chóng.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Kế toán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

quyết đoán nhanh chóng Tiếng Hàn là gì?

quyết đoán nhanh chóng Tiếng Hàn có nghĩa là 신속한 의사결정 .

Ý nghĩa – Giải thích

신속한 의사결정 tiếng hàn nghĩa là quyết đoán nhanh chóng.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Kế toán..

Đây là cách dùng 신속한 의사결정 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 신속한 의사결정 tiếng hàn là gì? (hay giải thích quyết đoán nhanh chóng.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Kế toán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 신속한 의사결정 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 신속한 의사결정 tiếng hàn / quyết đoán nhanh chóng.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Kế toán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 신속한 의사결정 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 신속한 의사결정 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Intercalation
Check Also
Close
Back to top button