시댁 식구 tiếng hàn là gì?

Rate this post

시댁 식구 tiếng hàn là gì?

시댁 식구 tiếng hàn có nghĩa là quan hệ gia đình bên chồng

시댁 식구 tiếng hàn có nghĩa là quan hệ gia đình bên chồng.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia đình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gia đình.

quan hệ gia đình bên chồng Tiếng Hàn là gì?

quan hệ gia đình bên chồng Tiếng Hàn có nghĩa là 시댁 식구 .

Ý nghĩa – Giải thích

시댁 식구 tiếng hàn nghĩa là quan hệ gia đình bên chồng.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia đình..

Đây là cách dùng 시댁 식구 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gia đình 시댁 식구 tiếng hàn là gì? (hay giải thích quan hệ gia đình bên chồng.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia đình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 시댁 식구 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 시댁 식구 tiếng hàn / quan hệ gia đình bên chồng.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia đình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Insoluble impurities

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 시댁 식구 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 시댁 식구 tiếng hàn là gì?.

Check Also
Close
Back to top button