승진하다 tiếng hàn là gì?

Rate this post

승진하다 tiếng hàn là gì?

승진하다 tiếng hàn có nghĩa là Thăng chức (/seung-jin-ha-da/)

승진하다 tiếng hàn có nghĩa là Thăng chức (/seung-jin-ha-da/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Thăng chức (/seung-jin-ha-da/) Tiếng Hàn là gì?

Thăng chức (/seung-jin-ha-da/) Tiếng Hàn có nghĩa là 승진하다 .

Ý nghĩa – Giải thích

승진하다 tiếng hàn nghĩa là Thăng chức (/seung-jin-ha-da/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty..

Đây là cách dùng 승진하다 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 승진하다 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Thăng chức (/seung-jin-ha-da/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 승진하다 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 승진하다 tiếng hàn / Thăng chức (/seung-jin-ha-da/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 승진하다 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 승진하다 tiếng hàn là gì?.

Read More:   三角形接法 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button