스테치사 tiếng hàn là gì?

Rate this post

스테치사 tiếng hàn là gì?

스테치사 tiếng hàn có nghĩa là chỉ diễu

스테치사 tiếng hàn có nghĩa là chỉ diễu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

chỉ diễu Tiếng Hàn là gì?

chỉ diễu Tiếng Hàn có nghĩa là 스테치사 .

Ý nghĩa – Giải thích

스테치사 tiếng hàn nghĩa là chỉ diễu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc..

Đây là cách dùng 스테치사 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc 스테치사 tiếng hàn là gì? (hay giải thích chỉ diễu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 스테치사 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 스테치사 tiếng hàn / chỉ diễu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành May mặc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 스테치사 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 스테치사 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Reface
Check Also
Close
Back to top button