불만스럽다 tiếng hàn là gì?

Rate this post

불만스럽다 tiếng hàn là gì?

불만스럽다 tiếng hàn có nghĩa là bất mãn

불만스럽다 tiếng hàn có nghĩa là bất mãn.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Cảm xúc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

bất mãn Tiếng Hàn là gì?

bất mãn Tiếng Hàn có nghĩa là 불만스럽다 .

Ý nghĩa – Giải thích

불만스럽다 tiếng hàn nghĩa là bất mãn.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Cảm xúc..

Đây là cách dùng 불만스럽다 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 불만스럽다 tiếng hàn là gì? (hay giải thích bất mãn.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Cảm xúc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 불만스럽다 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 불만스럽다 tiếng hàn / bất mãn.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Cảm xúc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 불만스럽다 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 불만스럽다 tiếng hàn là gì?.

Read More:   和...成反比 là gì?
Check Also
Close
Back to top button