농구 코트 tiếng hàn là gì?

Rate this post

농구 코트 tiếng hàn là gì?

농구 코트 tiếng hàn có nghĩa là sân bóng rổ

농구 코트 tiếng hàn có nghĩa là sân bóng rổ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trường học.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

sân bóng rổ Tiếng Hàn là gì?

sân bóng rổ Tiếng Hàn có nghĩa là 농구 코트 .

Ý nghĩa – Giải thích

농구 코트 tiếng hàn nghĩa là sân bóng rổ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trường học..

Đây là cách dùng 농구 코트 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục 농구 코트 tiếng hàn là gì? (hay giải thích sân bóng rổ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trường học. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 농구 코트 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 농구 코트 tiếng hàn / sân bóng rổ.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trường học.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 농구 코트 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 농구 코트 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Degreased wool
Check Also
Close
Back to top button