고지질혈증 tiếng hàn là gì?

Rate this post

고지질혈증 tiếng hàn là gì?

고지질혈증 tiếng hàn có nghĩa là tăng mỡ máu

고지질혈증 tiếng hàn có nghĩa là tăng mỡ máu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

tăng mỡ máu Tiếng Hàn là gì?

tăng mỡ máu Tiếng Hàn có nghĩa là 고지질혈증 .

Ý nghĩa – Giải thích

고지질혈증 tiếng hàn nghĩa là tăng mỡ máu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng..

Đây là cách dùng 고지질혈증 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng 고지질혈증 tiếng hàn là gì? (hay giải thích tăng mỡ máu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 고지질혈증 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 고지질혈증 tiếng hàn / tăng mỡ máu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 고지질혈증 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 고지질혈증 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Diversion
Check Also
Close
Back to top button