가불 tiếng hàn là gì?

Rate this post

가불 tiếng hàn là gì?

가불 tiếng hàn có nghĩa là Ứng lương (/ga-bul/)

가불 tiếng hàn có nghĩa là Ứng lương (/ga-bul/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Ứng lương (/ga-bul/) Tiếng Hàn là gì?

Ứng lương (/ga-bul/) Tiếng Hàn có nghĩa là 가불 .

Ý nghĩa – Giải thích

가불 tiếng hàn nghĩa là Ứng lương (/ga-bul/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty..

Đây là cách dùng 가불 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 가불 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Ứng lương (/ga-bul/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 가불 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 가불 tiếng hàn / Ứng lương (/ga-bul/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 가불 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 가불 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Radiator drain cock
Check Also
Close
Back to top button