黒字 ( くろじ ) tiếng nhật là gì?

Rate this post

黒字 ( くろじ ) tiếng nhật là gì?

黒字 ( くろじ ) tiếng nhật có nghĩa là lãi, thặng dư

黒字 ( くろじ ) tiếng nhật có nghĩa là lãi, thặng dư.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Kinh doanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

lãi, thặng dư Tiếng Nhật là gì?

lãi, thặng dư Tiếng Nhật có nghĩa là 黒字 ( くろじ ) .

Ý nghĩa – Giải thích

黒字 ( くろじ ) tiếng nhật nghĩa là lãi, thặng dư.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Kinh doanh..

Đây là cách dùng 黒字 ( くろじ ) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 黒字 ( くろじ ) tiếng nhật là gì? (hay giải thích lãi, thặng dư.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Kinh doanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 黒字 ( くろじ ) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 黒字 ( くろじ ) tiếng nhật / lãi, thặng dư.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Kinh doanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 黒字 ( くろじ ) tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 黒字 ( くろじ ) tiếng nhật là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/splicing-thread-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Check Also
Close
Back to top button