黄金地段 tiếng trung là gì?

Rate this post

黄金地段 tiếng trung là gì?

黄金地段 tiếng trung có nghĩa là vùng đất hoàng kim vàng (huángjīn dìduàn )

黄金地段 tiếng trung có nghĩa là vùng đất hoàng kim vàng (huángjīn dìduàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

vùng đất hoàng kim vàng (huángjīn dìduàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 黄金地段 .

Ý nghĩa – Giải thích

黄金地段 tiếng trung nghĩa là vùng đất hoàng kim vàng (huángjīn dìduàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản..

Đây là cách dùng 黄金地段 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản 黄金地段 tiếng trung là gì? (hay giải thích vùng đất hoàng kim vàng (huángjīn dìduàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 黄金地段 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 黄金地段 tiếng trung / vùng đất hoàng kim vàng (huángjīn dìduàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Road-draft tube

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 黄金地段 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 黄金地段 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button