鸭肫 tiếng trung là gì?

Rate this post

鸭肫 tiếng trung là gì?

鸭肫 tiếng trung có nghĩa là mề vịt (yā zhūn )

鸭肫 tiếng trung có nghĩa là mề vịt (yā zhūn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gia cầm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

mề vịt (yā zhūn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 鸭肫 .

Ý nghĩa – Giải thích

鸭肫 tiếng trung nghĩa là mề vịt (yā zhūn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gia cầm..

Đây là cách dùng 鸭肫 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 鸭肫 tiếng trung là gì? (hay giải thích mề vịt (yā zhūn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gia cầm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 鸭肫 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 鸭肫 tiếng trung / mề vịt (yā zhūn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gia cầm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 鸭肫 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 鸭肫 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/amplifier-tieng-anh-co-khi/
Check Also
Close
Back to top button