鱼米线 tiếng trung là gì?

Rate this post

鱼米线 tiếng trung là gì?

鱼米线 tiếng trung có nghĩa là bún cá (yú mǐxiàn )

鱼米线 tiếng trung có nghĩa là bún cá (yú mǐxiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Món ăn sáng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

bún cá (yú mǐxiàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 鱼米线 .

Ý nghĩa – Giải thích

鱼米线 tiếng trung nghĩa là bún cá (yú mǐxiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Món ăn sáng..

Đây là cách dùng 鱼米线 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 鱼米线 tiếng trung là gì? (hay giải thích bún cá (yú mǐxiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Món ăn sáng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 鱼米线 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 鱼米线 tiếng trung / bún cá (yú mǐxiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Món ăn sáng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 鱼米线 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 鱼米线 tiếng trung là gì?.

Read More:   Hob swivel head
Check Also
Close
Back to top button