高血压 tiếng trung là gì?

Rate this post

高血压 tiếng trung là gì?

高血压 tiếng trung có nghĩa là huyết áp cao (gāo xuè yā )

高血压 tiếng trung có nghĩa là huyết áp cao (gāo xuè yā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

huyết áp cao (gāo xuè yā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 高血压 .

Ý nghĩa – Giải thích

高血压 tiếng trung nghĩa là huyết áp cao (gāo xuè yā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật..

Đây là cách dùng 高血压 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 高血压 tiếng trung là gì? (hay giải thích huyết áp cao (gāo xuè yā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 高血压 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 高血压 tiếng trung / huyết áp cao (gāo xuè yā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 高血压 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 高血压 tiếng trung là gì?.

Read More:   Jute leaf
Check Also
Close
Back to top button