高级花色 tiếng trung là gì?

Rate this post

高级花色 tiếng trung là gì?

高级花色 tiếng trung có nghĩa là chuỗi trưởng chuỗi bích và chuỗi cơ trong cỗ bài cầu (gāojí huāsè )

高级花色 tiếng trung có nghĩa là chuỗi trưởng chuỗi bích và chuỗi cơ trong cỗ bài cầu (gāojí huāsè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

chuỗi trưởng chuỗi bích và chuỗi cơ trong cỗ bài cầu (gāojí huāsè ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 高级花色 .

Ý nghĩa – Giải thích

高级花色 tiếng trung nghĩa là chuỗi trưởng chuỗi bích và chuỗi cơ trong cỗ bài cầu (gāojí huāsè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí..

Đây là cách dùng 高级花色 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 高级花色 tiếng trung là gì? (hay giải thích chuỗi trưởng chuỗi bích và chuỗi cơ trong cỗ bài cầu (gāojí huāsè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 高级花色 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 高级花色 tiếng trung / chuỗi trưởng chuỗi bích và chuỗi cơ trong cỗ bài cầu (gāojí huāsè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Trò chơi và giải trí.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Desulphurize

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 高级花色 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 高级花色 tiếng trung là gì?.

Back to top button