饱和度 tiếng trung là gì?

Rate this post

饱和度 tiếng trung là gì?

饱和度 tiếng trung có nghĩa là độ bão hòa saturation (bǎohé dù )

饱和度 tiếng trung có nghĩa là độ bão hòa saturation (bǎohé dù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Photoshop.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

độ bão hòa saturation (bǎohé dù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 饱和度 .

Ý nghĩa – Giải thích

饱和度 tiếng trung nghĩa là độ bão hòa saturation (bǎohé dù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Photoshop..

Đây là cách dùng 饱和度 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 饱和度 tiếng trung là gì? (hay giải thích độ bão hòa saturation (bǎohé dù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Photoshop. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 饱和度 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 饱和度 tiếng trung / độ bão hòa saturation (bǎohé dù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Photoshop.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 饱和度 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 饱和度 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/polymorphism-tieng-anh-sinh-hoc/
Check Also
Close
Back to top button