飞蜥 飞龙 tiếng trung là gì?

Rate this post

飞蜥 飞龙 tiếng trung là gì?

飞蜥 飞龙 tiếng trung có nghĩa là thằn lằn bay vạch (fēi xī fēilóng )

飞蜥 飞龙 tiếng trung có nghĩa là thằn lằn bay vạch (fēi xī fēilóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

thằn lằn bay vạch (fēi xī fēilóng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 飞蜥 飞龙 .

Ý nghĩa – Giải thích

飞蜥 飞龙 tiếng trung nghĩa là thằn lằn bay vạch (fēi xī fēilóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật..

Đây là cách dùng 飞蜥 飞龙 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 飞蜥 飞龙 tiếng trung là gì? (hay giải thích thằn lằn bay vạch (fēi xī fēilóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 飞蜥 飞龙 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 飞蜥 飞龙 tiếng trung / thằn lằn bay vạch (fēi xī fēilóng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   股票价格 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 飞蜥 飞龙 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 飞蜥 飞龙 tiếng trung là gì?.

Back to top button