领唱者 tiếng trung là gì?

Rate this post

领唱者 tiếng trung là gì?

领唱者 tiếng trung có nghĩa là người lĩnh xướng (lǐngchàng zhě )

领唱者 tiếng trung có nghĩa là người lĩnh xướng (lǐngchàng zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc sỹ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

người lĩnh xướng (lǐngchàng zhě ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 领唱者 .

Ý nghĩa – Giải thích

领唱者 tiếng trung nghĩa là người lĩnh xướng (lǐngchàng zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc sỹ..

Đây là cách dùng 领唱者 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 领唱者 tiếng trung là gì? (hay giải thích người lĩnh xướng (lǐngchàng zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc sỹ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 领唱者 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 领唱者 tiếng trung / người lĩnh xướng (lǐngchàng zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc sỹ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 领唱者 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 领唱者 tiếng trung là gì?.

Read More:   Olive green
Check Also
Close
Back to top button