预制控制旋钮 tiếng trung là gì?

Rate this post

预制控制旋钮 tiếng trung là gì?

预制控制旋钮 tiếng trung có nghĩa là nút điều chỉnh dự phòng (yùzhì kòngzhì xuánniǔ )

预制控制旋钮 tiếng trung có nghĩa là nút điều chỉnh dự phòng (yùzhì kòngzhì xuánniǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ti vi.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện.

nút điều chỉnh dự phòng (yùzhì kòngzhì xuánniǔ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 预制控制旋钮 .

Ý nghĩa – Giải thích

预制控制旋钮 tiếng trung nghĩa là nút điều chỉnh dự phòng (yùzhì kòngzhì xuánniǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ti vi..

Đây là cách dùng 预制控制旋钮 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ điện 预制控制旋钮 tiếng trung là gì? (hay giải thích nút điều chỉnh dự phòng (yùzhì kòngzhì xuánniǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ti vi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 预制控制旋钮 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 预制控制旋钮 tiếng trung / nút điều chỉnh dự phòng (yùzhì kòngzhì xuánniǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ti vi.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   方便面 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 预制控制旋钮 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 预制控制旋钮 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button