順風満帆 Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

順風満帆 Tiếng Nhật là gì?

順風満帆 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Thuận gió Căng buồm”

順風満帆 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Thuận gió Căng buồm”. Giải nghĩa: Công việc xuôi sẻ, thuận lợi. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Thuận buồm xuôi gió”.. . . (Junpu Manpan).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Thuận gió Căng buồm” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Thuận gió Căng buồm” Tiếng Nhật có nghĩa là 順風満帆 Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

順風満帆 Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Thuận gió Căng buồm”. Giải nghĩa: Công việc xuôi sẻ, thuận lợi. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Thuận buồm xuôi gió”.. . . (Junpu Manpan)..

Đây là cách dùng 順風満帆 Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 順風満帆 Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Thuận gió Căng buồm”. Giải nghĩa: Công việc xuôi sẻ, thuận lợi. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Thuận buồm xuôi gió”.. . . (Junpu Manpan). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 順風満帆 Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 順風満帆 Tiếng Nhật / Trực dịch: “Thuận gió Căng buồm”. Giải nghĩa: Công việc xuôi sẻ, thuận lợi. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Thuận buồm xuôi gió”.. . . (Junpu Manpan).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Bridge deck

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 順風満帆 Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 順風満帆 Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button