音階 tiếng nhật là gì?

Rate this post

音階 tiếng nhật là gì?

音階 tiếng nhật có nghĩa là tỉ lệ

音階 tiếng nhật có nghĩa là tỉ lệ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Âm nhạc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

tỉ lệ Tiếng Nhật là gì?

tỉ lệ Tiếng Nhật có nghĩa là 音階 .

Ý nghĩa – Giải thích

音階 tiếng nhật nghĩa là tỉ lệ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Âm nhạc..

Đây là cách dùng 音階 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 音階 tiếng nhật là gì? (hay giải thích tỉ lệ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Âm nhạc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 音階 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 音階 tiếng nhật / tỉ lệ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Âm nhạc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 音階 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 音階 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Vertical slide
Check Also
Close
Back to top button