音响工程师 tiếng trung là gì?

Rate this post

音响工程师 tiếng trung là gì?

音响工程师 tiếng trung có nghĩa là kỹ sư âm thanh (yīnxiǎng gōngchéngshī )

音响工程师 tiếng trung có nghĩa là kỹ sư âm thanh (yīnxiǎng gōngchéngshī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

kỹ sư âm thanh (yīnxiǎng gōngchéngshī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 音响工程师 .

Ý nghĩa – Giải thích

音响工程师 tiếng trung nghĩa là kỹ sư âm thanh (yīnxiǎng gōngchéngshī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình..

Đây là cách dùng 音响工程师 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 音响工程师 tiếng trung là gì? (hay giải thích kỹ sư âm thanh (yīnxiǎng gōngchéngshī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 音响工程师 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 音响工程师 tiếng trung / kỹ sư âm thanh (yīnxiǎng gōngchéngshī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   After a pattern

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 音响工程师 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 音响工程师 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Sea
Back to top button