音乐家 tiếng trung là gì?

Rate this post

音乐家 tiếng trung là gì?

音乐家 tiếng trung có nghĩa là nhạc sỹ (yīnyuè jiā )

音乐家 tiếng trung có nghĩa là nhạc sỹ (yīnyuè jiā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nghề nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

nhạc sỹ (yīnyuè jiā ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 音乐家 .

Ý nghĩa – Giải thích

音乐家 tiếng trung nghĩa là nhạc sỹ (yīnyuè jiā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nghề nghiệp..

Đây là cách dùng 音乐家 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 音乐家 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhạc sỹ (yīnyuè jiā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nghề nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 音乐家 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 音乐家 tiếng trung / nhạc sỹ (yīnyuè jiā ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nghề nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 音乐家 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 音乐家 tiếng trung là gì?.

Read More:   Crane beam
Check Also
Close
Back to top button