青尖椒 tiếng trung là gì?

Rate this post

青尖椒 tiếng trung là gì?

青尖椒 tiếng trung có nghĩa là ớt hiểm xanh (qīng jiān jiāo)

青尖椒 tiếng trung có nghĩa là ớt hiểm xanh (qīng jiān jiāo).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

ớt hiểm xanh (qīng jiān jiāo) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 青尖椒 .

Ý nghĩa – Giải thích

青尖椒 tiếng trung nghĩa là ớt hiểm xanh (qīng jiān jiāo).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ..

Đây là cách dùng 青尖椒 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 青尖椒 tiếng trung là gì? (hay giải thích ớt hiểm xanh (qīng jiān jiāo).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 青尖椒 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 青尖椒 tiếng trung / ớt hiểm xanh (qīng jiān jiāo).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Rau củ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 青尖椒 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 青尖椒 tiếng trung là gì?.

Read More:   Transaction
Check Also
Close
Back to top button