雷达天线罩 tiếng trung là gì?

Rate this post

雷达天线罩 tiếng trung là gì?

雷达天线罩 tiếng trung có nghĩa là mãi che máy ra đa nắp chòm awngten ra đa (léidá tiānxiàn zhào )

雷达天线罩 tiếng trung có nghĩa là mãi che máy ra đa nắp chòm awngten ra đa (léidá tiānxiàn zhào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

mãi che máy ra đa nắp chòm awngten ra đa (léidá tiānxiàn zhào ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 雷达天线罩 .

Ý nghĩa – Giải thích

雷达天线罩 tiếng trung nghĩa là mãi che máy ra đa nắp chòm awngten ra đa (léidá tiānxiàn zhào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay..

Đây là cách dùng 雷达天线罩 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 雷达天线罩 tiếng trung là gì? (hay giải thích mãi che máy ra đa nắp chòm awngten ra đa (léidá tiānxiàn zhào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 雷达天线罩 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 雷达天线罩 tiếng trung / mãi che máy ra đa nắp chòm awngten ra đa (léidá tiānxiàn zhào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Sân bay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Wet-crease resistance

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 雷达天线罩 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 雷达天线罩 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button