雪 tiếng nhật là gì?

Rate this post

雪 tiếng nhật là gì?

雪 tiếng nhật có nghĩa là Tuyết (ゆき)

雪 tiếng nhật có nghĩa là Tuyết (ゆき).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

Tuyết (ゆき) Tiếng Nhật là gì?

Tuyết (ゆき) Tiếng Nhật có nghĩa là 雪 .

Ý nghĩa – Giải thích

雪 tiếng nhật nghĩa là Tuyết (ゆき).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết..

Đây là cách dùng 雪 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết 雪 tiếng nhật là gì? (hay giải thích Tuyết (ゆき).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 雪 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 雪 tiếng nhật / Tuyết (ゆき).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 雪 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 雪 tiếng nhật là gì?.

Read More:   抗冲击剂 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button