雨衣 tiếng trung là gì?

Rate this post

浴衣 tiếng trung là gì?

浴衣 tiếng trung có nghĩa là áo tắm (yùyī )

浴衣 tiếng trung có nghĩa là áo tắm (yùyī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng tắm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nội thất.

áo tắm (yùyī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 浴衣 .

Ý nghĩa – Giải thích

浴衣 tiếng trung nghĩa là áo tắm (yùyī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng tắm..

Đây là cách dùng 浴衣 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nội thất 浴衣 tiếng trung là gì? (hay giải thích áo tắm (yùyī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng tắm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 浴衣 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 浴衣 tiếng trung / áo tắm (yùyī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng tắm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 雨衣 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 雨衣 tiếng trung là gì?.

Read More:   特邀明星 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Trust
Back to top button