雨上り tiếng nhật là gì?

Rate this post

雨上り tiếng nhật là gì?

雨上り tiếng nhật có nghĩa là Sau cơn mưa (あまあがり)

雨上り tiếng nhật có nghĩa là Sau cơn mưa (あまあがり).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

Sau cơn mưa (あまあがり) Tiếng Nhật là gì?

Sau cơn mưa (あまあがり) Tiếng Nhật có nghĩa là 雨上り .

Ý nghĩa – Giải thích

雨上り tiếng nhật nghĩa là Sau cơn mưa (あまあがり).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết..

Đây là cách dùng 雨上り tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết 雨上り tiếng nhật là gì? (hay giải thích Sau cơn mưa (あまあがり).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 雨上り tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 雨上り tiếng nhật / Sau cơn mưa (あまあがり).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Thời tiết.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 雨上り tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 雨上り tiếng nhật là gì?.

Read More:   Loading capacity
Check Also
Close
Back to top button