雅美紫菀 tiếng trung là gì?

Rate this post

雅美紫菀 tiếng trung là gì?

雅美紫菀 tiếng trung có nghĩa là hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn )

雅美紫菀 tiếng trung có nghĩa là hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 雅美紫菀 .

Ý nghĩa – Giải thích

雅美紫菀 tiếng trung nghĩa là hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 雅美紫菀 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 雅美紫菀 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 雅美紫菀 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 雅美紫菀 tiếng trung / hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 雅美紫菀 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 雅美紫菀 tiếng trung là gì?.

Read More:   つみこみひよう tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
  • Pin
Back to top button