隣の家の宝を数える Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

隣の家の宝を数える Tiếng Nhật là gì?

隣の家の宝を数える Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Đếm tài sản của nhà hàng xóm/của người khác”

隣の家の宝を数える Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Đếm tài sản của nhà hàng xóm/của người khác”. Giải nghĩa: Làm việc vô ích, chẳng để làm gì.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Dã tràng xe cát biển Đông. Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”.. . (Tonari no ie no takara o kazoeru).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Đếm tài sản của nhà hàng xóm/của người khác” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Đếm tài sản của nhà hàng xóm/của người khác” Tiếng Nhật có nghĩa là 隣の家の宝を数える Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

隣の家の宝を数える Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Đếm tài sản của nhà hàng xóm/của người khác”. Giải nghĩa: Làm việc vô ích, chẳng để làm gì.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Dã tràng xe cát biển Đông. Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”.. . (Tonari no ie no takara o kazoeru)..

Đây là cách dùng 隣の家の宝を数える Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 隣の家の宝を数える Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Đếm tài sản của nhà hàng xóm/của người khác”. Giải nghĩa: Làm việc vô ích, chẳng để làm gì.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Dã tràng xe cát biển Đông. Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”.. . (Tonari no ie no takara o kazoeru). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 隣の家の宝を数える Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 隣の家の宝を数える Tiếng Nhật / Trực dịch: “Đếm tài sản của nhà hàng xóm/của người khác”. Giải nghĩa: Làm việc vô ích, chẳng để làm gì.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Dã tràng xe cát biển Đông. Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”.. . (Tonari no ie no takara o kazoeru).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Submitted

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 隣の家の宝を数える Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 隣の家の宝を数える Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button