随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung là gì?

Rate this post

随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung là gì?

随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung có nghĩa là độ biến thiên điện áp theo tải (suí fùhè biànhuà de cì jí diànyā biànhuà dù )

随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung có nghĩa là độ biến thiên điện áp theo tải (suí fùhè biànhuà de cì jí diànyā biànhuà dù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

độ biến thiên điện áp theo tải (suí fùhè biànhuà de cì jí diànyā biànhuà dù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 随负荷变化的次级电压变化度 .

Ý nghĩa – Giải thích

随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung nghĩa là độ biến thiên điện áp theo tải (suí fùhè biànhuà de cì jí diànyā biànhuà dù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng 随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung là gì? (hay giải thích độ biến thiên điện áp theo tải (suí fùhè biànhuà de cì jí diànyā biànhuà dù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung / độ biến thiên điện áp theo tải (suí fùhè biànhuà de cì jí diànyā biànhuà dù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/internal-gearshift-mechanism-tieng-anh-ky-thuat-o-to/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 随负荷变化的次级电压变化度 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button