防火屮心 tiếng trung là gì?

Rate this post

防火屮心 tiếng trung là gì?

防火屮心 tiếng trung có nghĩa là trung tâm phòng cháy (fánghuǒ chè xīn )

防火屮心 tiếng trung có nghĩa là trung tâm phòng cháy (fánghuǒ chè xīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

trung tâm phòng cháy (fánghuǒ chè xīn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 防火屮心 .

Ý nghĩa – Giải thích

防火屮心 tiếng trung nghĩa là trung tâm phòng cháy (fánghuǒ chè xīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy..

Đây là cách dùng 防火屮心 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 防火屮心 tiếng trung là gì? (hay giải thích trung tâm phòng cháy (fánghuǒ chè xīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 防火屮心 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 防火屮心 tiếng trung / trung tâm phòng cháy (fánghuǒ chè xīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   石灰石圆仓 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 防火屮心 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 防火屮心 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button