阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung là gì?

Rate this post

阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung là gì?

阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung có nghĩa là đàn nguyễn một loại đàn cồ của trung quốc (ruǎn qín ruǎnxián pípá )

阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung có nghĩa là đàn nguyễn một loại đàn cồ của trung quốc (ruǎn qín ruǎnxián pípá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

đàn nguyễn một loại đàn cồ của trung quốc (ruǎn qín ruǎnxián pípá ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 阮琴 阮咸 琵琶 .

Ý nghĩa – Giải thích

阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung nghĩa là đàn nguyễn một loại đàn cồ của trung quốc (ruǎn qín ruǎnxián pípá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ..

Đây là cách dùng 阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung là gì? (hay giải thích đàn nguyễn một loại đàn cồ của trung quốc (ruǎn qín ruǎnxián pípá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung / đàn nguyễn một loại đàn cồ của trung quốc (ruǎn qín ruǎnxián pípá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Waterproof

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 阮琴 阮咸 琵琶 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button