阁像监看员 tiếng trung là gì?

Rate this post

阁像监看员 tiếng trung là gì?

阁像监看员 tiếng trung có nghĩa là người phụ trách theo dồi hình ảnh (gé xiàng jiān kàn yuán )

阁像监看员 tiếng trung có nghĩa là người phụ trách theo dồi hình ảnh (gé xiàng jiān kàn yuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

người phụ trách theo dồi hình ảnh (gé xiàng jiān kàn yuán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 阁像监看员 .

Ý nghĩa – Giải thích

阁像监看员 tiếng trung nghĩa là người phụ trách theo dồi hình ảnh (gé xiàng jiān kàn yuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình..

Đây là cách dùng 阁像监看员 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 阁像监看员 tiếng trung là gì? (hay giải thích người phụ trách theo dồi hình ảnh (gé xiàng jiān kàn yuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 阁像监看员 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 阁像监看员 tiếng trung / người phụ trách theo dồi hình ảnh (gé xiàng jiān kàn yuán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   黑色 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 阁像监看员 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 阁像监看员 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button