長期借入金 tiếng nhật là gì?

Rate this post

長期借入金 tiếng nhật là gì?

長期借入金 tiếng nhật có nghĩa là vay dài hạn (longterm loans)

長期借入金 tiếng nhật có nghĩa là vay dài hạn (longterm loans).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Kế toán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

vay dài hạn (longterm loans) Tiếng Nhật là gì?

vay dài hạn (longterm loans) Tiếng Nhật có nghĩa là 長期借入金 .

Ý nghĩa – Giải thích

長期借入金 tiếng nhật nghĩa là vay dài hạn (longterm loans).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Kế toán..

Đây là cách dùng 長期借入金 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 長期借入金 tiếng nhật là gì? (hay giải thích vay dài hạn (longterm loans).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Kế toán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 長期借入金 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 長期借入金 tiếng nhật / vay dài hạn (longterm loans).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Kế toán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 長期借入金 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 長期借入金 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Fixed-choke carburettor
Check Also
Close
Back to top button