锯Jù tiếng trung là gì?

Rate this post

锯Jù tiếng trung là gì?

锯Jù tiếng trung có nghĩa là cưa các loại (jù jù )

锯Jù tiếng trung có nghĩa là cưa các loại (jù jù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

cưa các loại (jù jù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 锯Jù .

Ý nghĩa – Giải thích

锯Jù tiếng trung nghĩa là cưa các loại (jù jù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc..

Đây là cách dùng 锯Jù tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 锯Jù tiếng trung là gì? (hay giải thích cưa các loại (jù jù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 锯Jù tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 锯Jù tiếng trung / cưa các loại (jù jù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 锯Jù tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 锯Jù tiếng trung là gì?.

Read More:   Lower center registers bezel
Check Also
Close
Back to top button