铺位 tiếng trung là gì?

Rate this post

铺位 tiếng trung là gì?

铺位 tiếng trung có nghĩa là chỗ nằm (pùwèi )

铺位 tiếng trung có nghĩa là chỗ nằm (pùwèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

chỗ nằm (pùwèi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 铺位 .

Ý nghĩa – Giải thích

铺位 tiếng trung nghĩa là chỗ nằm (pùwèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy..

Đây là cách dùng 铺位 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 铺位 tiếng trung là gì? (hay giải thích chỗ nằm (pùwèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 铺位 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 铺位 tiếng trung / chỗ nằm (pùwèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 铺位 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 铺位 tiếng trung là gì?.

Read More:   Variable-venturi carburettor or VV carburettor
Check Also
Close
Back to top button